โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2084 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา