โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 และรอบ 3 มทร.ล้านนา ตาก ปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 และรอบ 3 มทร.ล้านนา ตาก ปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย พิสิษฐ์ สุกใส จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 คลิกดูที่เว็บไซต์นี้

ประกาศรายชื่อรอบ 2 สำหรรับผู้ที่แสดงความประสงค์ในระบบ คลิกที่นี่ !!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 คลิกดูที่เว็บไซต์นี้


ประกาศรายชื่อรอบ 3 สำหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯ คลิกที่นี่ !!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา