โลโก้เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ ปรับความเข้าใจ ราชมงคลตาก ย้ำ รับนศ.ทุกสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ธ.ไทยพาณิชย์ ปรับความเข้าใจ ราชมงคลตาก ย้ำ รับนศ.ทุกสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 458 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2558 ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้บริหาร มทร.ล้านนาตาก กรณีการลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จัดหางานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) และมีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 แห่ง โดยธนาคารฯ ขออภัยในกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว 

ทั้งนี้ได้ชี้แจงและปรับความเข้าใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นสำคัญ คือ

1.) การประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) ที่มีการระบุชื่อมหาวิทยาลัยจำนวน 14 แห่ง ไม่ใช่นโยบายของธนาคารฯ แต่เป็นการกระทำที่บกพร่อง ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำงานภายในของธนาคารฯ เอง และเมื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีคำสั่งให้ยกเลิกและนำประกาศฯ นั้นออกจากทุกสื่อทันที และได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้อมกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลและป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

2.) ชี้แจงปฏิเสธเกี่ยวกับเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่งที่ระบุเกณฑ์การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่มซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ ว่าเอกสารดังกล่าว ไม่ใช่เอกสารของธนาคารไทยพาณิชย์แต่อย่างใด

3.) ธนาคารฯ ยืนยันถึงนโยบายในการรับนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าทำงานกับธนาคารฯ โดยไม่มีการปิดกั้นหรือแบ่งแยกสถาบันใดๆ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยเช่นกัน โดยธนาคารฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและคว ามสามารถเป็นหลัก ผู้ที่เข้าทำงานทุกคนล้วนมีโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความสามารถและผลงานของแต่ละบุคคล ซึ่งธนาคารฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายนี้มาโดยตลอด

ภาพเพิ่มเติม >>ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา