โลโก้เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ ปรับความเข้าใจ ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ธ.ไทยพาณิชย์ ปรับความเข้าใจ ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาธ.ไทยพาณิชย์ ปรับความเข้าใจ ราชมงคลตาก ย้ำ รับนศ.ทุกสถาบัน
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2558 ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้บริหาร มทร.ล้านนาตาก กรณีการลงประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จัดหางานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด (Financial Advisor Trainee) ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา