โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าโกงกาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าโกงกาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับเชิญจาก คุณหนุ่ม บางเดื่อ และ รายการ ณ สยาม ทางช่อง NBT เข้าร่วมโครงการปลูกป่าโกงกาง ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 


และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต สติ สมาธิ และปัญญา ณ วัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา


โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การล่องเรือชมป่าชายเลนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกตั้งแต่ ปี 2540, 2541, 2542, 2545 และ 2547 ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมระบบนิเวศป่าชายเลน และร่วมกันปลูกต้นแสมสร้างระบบนิเวศให้กับป่าโกงกางตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายบางกุ้งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา