โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

10 มิถุนายน 2559 กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน โดย สอ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ เจ้าหน้าที่วิทยบริการ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ซึ่งใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องคอมพิวเตอร์(ARC404) ชั้น 4 อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา