โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน
10 มิถุนายน 2559 กองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน โดย สอ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ เจ้าหน้าที่วิทยบริการ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ซ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา