โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 ก.ค. 67) เวลา 13.00 น. ที่อุโบสถวัดสีตลาราม ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก นางสาวพลับพลึง เครือมิ่งมงคล หัวหน้างานวิชาการ กองการศึกษาตาก เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธี มีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา