โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขื่อนภูมิพล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขื่อนภูมิพล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (4 ก.ค. 67) เวลา 14.00 น. ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขื่อนภูมิพล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญขันน้ำสาครจากแพขึ้นรถเคลื่อนขบวนจากเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา ไปเก็บรักษาไว้ ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก

เวลา 17.00 น. นายอนุรัตน์ เทวตา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก ร่วมรอรับขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร 

ทั้้งนี้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหารอย่างสมพระเกียรติต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา