โลโก้เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  16 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา