โลโก้เว็บไซต์ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี


ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  16 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก