โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

23 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมหารือ กับ บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด เรื่องการวางระบบพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวโน้มจะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา