โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลตาก หารือเรื่องพลังงาน กับ บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ราชมงคลตาก หารือเรื่องพลังงาน กับ บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดี กับ ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง
23 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมหารือ กับ บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัด เรื่องการวางระบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา