โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้
1. อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปวส.ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ สังกัดหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม (ออกแบบอุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (การตลาด) จำนวน 1 อัตรา
5. วิศวกรไฟฟ้า สังกัดกองบริหารทรัพยากรตาก จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากรตาก จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิชาการอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
8. พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองบริหารทรัพยากรตาก จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-25 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรตาก โทร. 055-515900 ต่อ 219ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา