โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Start Up | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Start Up

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

31 พฤษภาคม 2559 ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา