โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Start Up | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Start Up

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Start Up
31 พฤษภาคม 2559 ผศ.ธงชัย เบญจลักษณ์ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา