โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรม English for work พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรม English for work พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (2 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน (English for work) มีบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยเข้าร่วมอบรมได้ฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการฟัง ให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา