โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครค้ดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและอาหารว่าง เพื่อจัดจำหน่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษา ประเภทรายการ
1. ร้านอาหารคาว (โรงอาหารกลาง) จำนวน 2 ร้าน
2. ร้านอาหารว่าง (โรงอาหารกลาง) จำนวน 3 ร้าน
3. ร้านอาหารคาว (โรงอาหารหอพัก) จำนวน 1 ร้าน

รับสมัครคัดเลือกวันที่ 11-20 ตุลาคม 2566 ณ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา