โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดการความรู้การเกษียนหนังสือราชการ เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานในการเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการให้มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดการความรู้การเกษียนหนังสือราชการ เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานในการเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการให้มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการเกษียนหนังสือราชการ โดยนางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางและเทคนิคในการลำดับประเด็น การเรียบเรียง รวมถึงแยกแยะประเด็นเนื้อหาก่อนสรุปความเสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษียนหนังสือราชการระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน

 

ภาพ/ข่าว:  ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา