โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนนา ตาก คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษา มทร.ล้านนนา ตาก คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ (SAT Young Entrepreneur) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทักษะการนำเสนอแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหา (Idea Pitching) ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ผลการแข่งขันนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลต่างๆ ดังนี้

1. นายศรีธนา  พงษ์ผ่องพูล คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. นายธีร์  โตพันธุ์ และ นายศิวกร  จุลศิลป์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา (Idea Pitching) ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
3. นายวสุ  ไชยลังกา และ นายกฤตธัช  มามี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา