โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-09-12

นักศึกษา มทร.ล้านนนา ตาก คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ฯ
อังคาร 12 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ (SAT Young Entrepreneur) ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทักษะการนำเสนอแนวคิดในการใช้... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่
อังคาร 12 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตรอ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT Young Entrepreneur) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์... >> อ่านต่อคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บ่มเพาะทักษะเด็กไอที สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
อังคาร 12 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันที่ 12 ก.ย. 66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะ และบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT young entrepreneur) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา