โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมบาริสตาและเครื่องดื่ม สร้างทักษะนักศึกษาด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดาได้อย่างมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมบาริสตาและเครื่องดื่ม สร้างทักษะนักศึกษาด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดาได้อย่างมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 ก.ย. 66) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมบาริสตาและเครื่องดื่มระดับมืออาชีพ มีนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณเทวินทร์ ขำศรี เจ้าของร้านกาแฟ Chafinn Cafe' เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับรสชาติของกาแฟแต่ละชนิด การจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ สาธิตเทคนิคการชงชาและกาแฟชนิดต่างๆ รวมถึงการทำเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดา พร้อมให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติจริง บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งสาระดีๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำเครื่องดื่มได้ด้วยตนเอง สามารถต่อยอดไปทำธุรกิจต่อไปได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา