โลโก้เว็บไซต์ SAT Young Entrepreneur: แคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรรุ่นใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

SAT Young Entrepreneur: แคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรรุ่นใหม่ (SAT Young Entrepreneur) แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดขึ้นในวันที่ 6, 9 และ 13 กันยายน 2566 มีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจตั้งแต่ผู้ร่วมงานหลัก คุณค่าของสินค้าและบริการ กลุ่มลูกค้า ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า พร้อมทั้งฝึกทักษะนักศึกษาให้สามารถนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมยุค New Normal ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา