โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219

ดาวน์โหลด>>>ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา