โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่พลังงานต่ำ วิตามินซีสูงจากเสาวรส สตรอเบอรี่ และเคพกูสเบอร์รี่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่พลังงานต่ำ วิตามินซีสูงจากเสาวรส สตรอเบอรี่ และเคพกูสเบอร์รี่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2566 โดย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 3-4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก พร้อมด้วย ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย หัวหน้าหลักสูตรการตลาด อาจารย์สุภัตรา สิริสถิรสุนทร และนักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่พลังงานต่ำ วิตามินซีสูงจากเสาวรส สตรอเบอรี่ และเคพกูสเบอร์รี่ ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารคัดแยกผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
          ภายในการดำเนินโครงการมีการจัดอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการผลิตกัมมี่เยลลี่  ที่ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล และมีวิตามินซีสูง ซึ่งผลิตจากน้ำผลไม้สด 3 ชนิด ได้แก่ เสาวรส สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอร์รี่ ที่ได้จากผลผลิตตกเกรดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูด ตลอดจนอบรมการคำนวณต้นทุนกำไรและการกำหนดราคา ต่อด้วยภาคปฏิบัติในเรื่องการสกัดน้ำผลไม้ การเตรียมสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในการผลิตกัมมี่เยลลี่ การแปรรูปกัมมี่เยลลี่ พลังงานต่ำโดยใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล และมีวิตามินซีสูงจากผลไม้ 3 ชนิด การบรรจุผลิตภัณฑ์ กัมมี่เยลลี่จากผลไม้ 3 ชนิด และฝึกปฏิบัติตกแต่งบรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปเสาวรสเพื่อการค้าภายใต้แบรนด์ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปบ้านเลอตอ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และประชาชนรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา