โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่กำลังจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนตามระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษา การเตรียมเอกสารประกอบการสอน แผนการสอน คู่มือการสอน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่างปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา