โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
วันนี้ (10 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา