โลโก้เว็บไซต์ เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 เปิดคณะที่ใช่ในสาขาที่ชอบ เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 เปิดคณะที่ใช่ในสาขาที่ชอบ เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ในธีม "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ" ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมแนะนำข้อมูลของคณะและหลักสูตร การแสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรม Workshop สุดพิเศษ การแนะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ การสาธิตการทำงานของเครื่องจักรกล การให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจ กิจกรรมการแสดงโชว์และการตอบคำถามชิงรางวัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการและบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติและได้รับความรู้พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์จริง รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาในอนาคต

ภาพเพิ่มเติม: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา