โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 ธ.ค. 65) เวลา 17.30 น. บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2565-2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำนักศึกษาร่วมขบวนแห่เข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย
ขบวนที่ 1 ขบวนเทิดพระเกียรติ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ขบวนที่ 2 ขบวนหลวงยกกระบัตรรั้งราชการเมืองตาก โดย โรงเรียนผดุงปัญญา
ขบวนที่ 3 ขบวนพระยาตากรวมพลผู้กล้ากู้ชาติคืนถิ่น โดย โรงเรียนตากพิทยาคม
และขบวนที่ 4 ขบวนจอมภูมินทร์แผ่นดินกรุงธนบุรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

จากนั้นเวลา 19.00 น.​ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2565-2566 อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดตากเข้าร่วมงาน หลังจากนั้นเป็นแสดงหมู่ฟันดาบโดยใช้นักแสดงจากชุดการแสดงละครประกอบการแสดงแสง สี เสียงเทิดพระเกียรติ

การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ปีนี้ มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัดตาก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย​ อาทิ​ การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านสลากมัจฉากาชาด การประกวดร้องเพลงบนเวทีกลาง การแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดัง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

ในงานนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ร่วมออกร้านนิทรรศการและมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเป็นประจำทุกวัน อาทิ การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคณะต่างๆ ผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T for BCG การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ภายในบูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา