โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2565-2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2565-2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566
วันนี้ (28 ธ.ค. 65) เวลา 17.30 น. บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2565-2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้นำนักศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา