โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 ธันวาคม 2565) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา