โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดคลิปมัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดคลิปมัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (26 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต้อนรับ พ.ท.กิติพัท คงเวทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมคณะ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดคลิป "มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3" มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โอกาสนี้นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับใบประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปดังกล่าว ประกอบด้วย
นักศึกษาวิชาทหาร ภูตะวัน ภูถาวร 
นักศึกษาวิชาทหาร เจตดิลก ใจรักษ์
นักศึกษาวิชาทหาร ณัช ขำเจริญ

การประกวดคลิป "มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3" จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยมให้เกิดความรักความสามัคคีแก่คนในชาติผ่านเรื่องเล่าการนำชมสถานที่สำคัญในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านระบบ Social media ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา