โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-08-26

การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย RMUTL BCG Model
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              วันศกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด การประชุมวิเคราะห์ศักยภาพ กลยุทธ์ และจัดทำแผนที่นำทาง งานวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยกระบวนการนวัตกรรมเชิงรุกแบบเปิด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจตุรภาคี” โดยมี ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิชาทหาร มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดคลิปมัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต้อนรับ พ.ท.กิติพัท คงเวทย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมคณะ และรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดคลิป "มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3" มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โอกาสนี้นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา