โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding)   ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๕   ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  รายละเอียดตามเอกสารแนบ <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา