โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2565 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา