โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบผลงานนักศึกษา

ส่งมอบผลงานนักศึกษา "ประตูคัดกรองอุณหภูมิและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ" แก่เทศบาลตำบลไม้งาม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่งมอบผลงานวิจัยนักศึกษา "ประตูคัดกรองอุณหภูมิและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ" ให้แก่เทศบาลตำบลไม้งาม โดยผลงานนักศึกษารายวิชาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา