โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 เมษายน 2565 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่หอประชุมจังหวัดตาก ผศ.ดร.สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานและนำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีและกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตยริ์แห่งราชวงศ์จักรี

เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ซึ่งวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จดำรงอาณาจักรสยามเป็นวันแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2462 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ทรงครองสิริราชสมบัติรวม 10 พระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่อย่างมีความสุขออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา