โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 ธันวาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองหลวง นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะหนองหลวง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา