โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ SciWeek 2021 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ SciWeek 2021

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในหัวข้อ พัฒนาเยาวชนภูมิภาคให้ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม "เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยในปีนี้มีการบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในหัวข้อ "วิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวในภาวะ COVID-19" พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์
3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
5. การแข่งขันวาดภาพทางคอมพิวเตอร์
6. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันนั้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นเดือนพฤศจิกายน และได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าว ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา