โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครบุคคลาเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.) รับสมัครวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่อีเมล: sakunna_2526@hotmail.com  สอบถามเพิ่มเติมที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทร. 055-515900 ต่อ 219ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา