โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2564 นั้น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา