โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 ผลตรวจ ATK เป็นลบทุกคน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 ผลตรวจ ATK เป็นลบทุกคน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย (On-site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในระยะที่ 1 มีผู้มารายงานตัวจำนวน 549 คน และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบทุกคน ซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากนายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก ที่ได้คำแนะนำให้นักศึกษาสามารถคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK ด้วยตนเอง นอกจากนี้ขอขอบคุณโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 210 ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ให้การต้อนรับ พ.อ.เสมอ แจ่มใส เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 310 ที่ได้มาเยี่ยมชมการตรวจคัดกรองดังกล่าวด้วย 

สำหรับการจัดการเรียนสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก แบ่งกลุ่มนักศึกษาที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย (On-site) เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่ 1 ประกอบด้วย นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีเรียนรายวิชาปฏิบัติ หรือนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการ หรือนักศึกษารายวิชาโครงงาน ได้แก่ นักศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2, นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี), นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 3 ปี) และนักศึกษาตกค้าง

-ระยะที่ 2 ประกอบด้วย นักศึกษาที่มีเรียนในระยะที่ 1 และนักศึกษาที่มีเรียนรายวิชาปฏิบัติ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)

ระยะที่ 3 ประกอบด้วย นักศึกษาที่มีเรียนในระยะที่ 1-2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัย

ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา