โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเรียน On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 ผลตรวจ ATK เป็นลบทุกคน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับรายงานตัวนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย (On-site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในระยะที่ 1 มีผู้มารายงานต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา