โลโก้เว็บไซต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานทรัพย์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานทรัพย์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้แทนมอบสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยมีนายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเป็นผู้รับมอบ ซึ่งสิ่งของที่ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้จัดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานทรัพย์สนับสนุนการดำเนินการรองรับสถานการณ์ของโรค COVID-19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรจำนวน 18,900,000 บาท เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามเครือข่าย อว. และศูนย์แยกกักกันในชุมชนหรือศูนย์พักคอย

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับจัดสรรเงินพระราชทานดังกล่าวจำนวน 300,000 บาท และได้นำไปจัดซื้อชุดเครื่องนอนพร้อมผ้าห่ม ไม้แขวนผ้า และราวตากผ้า โดยได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก หลังจากนี้จะได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดตากต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา