โลโก้เว็บไซต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานทรัพย์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้แทนมอบสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยมีนายแพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา