โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤศจิกายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก และตำแหน่ง ช่างเทคนิค และดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 รายงานตัวที่งานคลังและพัสดุ อาคารอำนวยการ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ดาวน์โหลด>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา