โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

14 ตุลาคม 2564 ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้เข้ารับบริการวัคซีนเป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก สำหรับบุคลากรและนักศึกษารับวัคซีนในวันนี้มีทั้งผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรก Sinovac เข็มสอง AstraZeneca นอกจากนี้ยังมีบุคลากรบางส่วนที่รับวัคซีนเข็มสาม AstraZeneca อีกด้วย เพื่อสร้างเกราะให้แก่บุคลากรและนักศึกษาป้องกันโรค COVID-19ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา