โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษา
14 ตุลาคม 2564 ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้เข้ารับบริการวัคซีนเป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา