โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีพบนักศึกษาเพื่อชี้แจงการพักอาศัยในหอพักภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ช่วยอธิการบดีพบนักศึกษาเพื่อชี้แจงการพักอาศัยในหอพักภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 23 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พบปะนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อชี้แจงและแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างพำนักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษากลุ่มแรกที่เข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสาขาช่างโลหะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา