โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการ ลำปาง ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชพื้นเมืองล้านนา  เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้และพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์  มทร.ล้านนา ตาก ต่อไป
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา