โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกhttps://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210604112847_27525.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา